onsdag, mars 16, 2005

A.V.E. - Aequitas, Veritas, Equalitas!!!

A.V.E. - Aequitas, Veritas, Equalitas!!!

- Justice, Truth and Equality
- Rättvisa, Sanning och Jämlikhet!

About: Human rights, society, unemployment, technology and communication.
OM: Mänskliga rättigheter, samhället, arbetslöshet, teknik och kommunikation!
Mainly in Swedish.

Perhaps this sounds like "big words", perhaps even sounds silly.
But i'm an unemployed Swedish citizen, and i'm dissapointed and angry.
Tired of having my basic Human rights violated. Feels as if:
"I have no mouth, and i MUST scream" (after a title by Harlan Ellison)!

So, i decided after looong aforethought, to make my voice heard.
You may wonder why i have decided not to post solely in Swedish.
Well, i believe that many of the topics and questions that i will
raise/discuss here, are universal in nature.
Hence i will try to post both in Swedish and English.

If you post or comment:
PLEASE do so only in Swedish or/and English.

Rättvisa, Sanning och Jämlikhet låter kanske som fånigt stora ord.
Men jag är en Svensk medborgare utan anställning som är trött på att
få mina grundläggande medborgerliga/mänsliga rättigheter kränkta!
Jag är Arg och besviken och har kännt det som att: "Jag har ingen mun
och måste skrika" (fritt efter en titel av Harlan Ellison).

Men slutligen efter lååånga funderingar, så beslutade jag mig för att göra
min stämma hörd. Du undrar kanske varför jag skriver både på engelska
och svenska? Tycker att många av de ämnen/frågor som jag vill diskutera
här är universella och relevanta för fler än Svenskar!

Om du bloggar eller kommenterar,
så vänligen gör detta endast på engelska eller/och svenska.

Hoppas att detta blir bra och ni blir intresserade och nöjda.
Det är mitt första försök att "blogga", det enda jag har haft innan är
en relativt sunkig hemsida, som jag har länkat till här.

Hope that you'll enjoy this and find it interresting.

Lev väl / Enjoy.
Robban / Bob