onsdag, mars 16, 2005

Har AF/AMS rätt att hindra fackligt arbete som arbetslös?

Har AF/AMS rätt att sätta hinder för mig att utföra fackligt arbete som arbetslös?

Om jag förlorar min ersättning vid fackligt arbete som arbetslös, ersätter
Facket mig då för mitt inkomstbortfall (utebliven A-Kassa/Aktivitetsstöd)?

Jag har ansökt om ledighet för ett frukostmöte (FM) och en motionsskrivnings-
träff (EM) Tors den 17/3, från min "aktivitet" på mitt "vuxendagis".

Den ansvarige på "vuxendagiset" ville först inte ge mig ledigt alls,
men gav mig ledigt på förmiddagen sedan, dock inte på eftermiddagen,
detta TROTS att jag tydligt förklarade att det handlade om
fackligt ideologiskt arbete.

Detta ser jag som väldigt allvarligt.
Detta är ett direkt brott mot FN: s och EU: s konventioner samt mot
Svensk grundlag. Detta ser jag som ett direkt försök att förhindra
att jag deltar i fackligt arbete och deltar i den demokratiska
processen i samhället och i Facket, t.ex. genom att skriva motioner.
Har AF/AMS rätt att sätta hinder för mig att utföra fackligt arbete som arbetslös? Hur jag ska göra när AF försöker förhindra/försvåra mitt fackliga arbete.

Vad tycker/tror/säger du?

1 Comments:

Anonymous Peter said...

Jag vet inte hr tillvida de har rätt att neka dig eller inte. men jag upphör aldrig att förvånas!

Hela vårt samhälle och medmänskligheten med den är absurd och sjuk!

Jag hittade din blogg i dag och har precis börjat läsa den men/och redan efter ett par få minuter så märker jag tydligt att vi brinner för många lika saker! Fortsätt att skriv!

26/9/12 08:04  

Skicka en kommentar

<< Home