onsdag, juni 20, 2012

Nu spåras du på nätet som aldrig förr. You're being tracked like never before!

Idag hittade jag följande två artiklar. Today i found the two following articles (In Swedish).:

Nu spåras du på nätet som aldrig förrhttp://pcforalla.idg.se/2.1054/1.454907/nu-sparas-du-pa-natet-som-aldrig-forr

Så surfar du utan att spåras på nätethttp://pcforalla.idg.se/2.1054/1.434339

Artiklar om hur de 50 största sajterna på internet spårar dig på nätet som aldrig förr och vad du kan göra åt det.

Articles on how the 50 biggest sites on internet are tracking you like never before and what you can do about it.

Vad gäller mig/As for me!

Funderar starkt på att betala för en VPN-tjänst och slutligen efter att i över 20 år ha varit medveten om att "Storebror ser dig!", få tummen loss och leva som jag lär! Genom att lära mig och börja använda PGP = "Pretty Good Privacy" (eller annat krypterings program) och PGP Phone!

Strongly considering paying for a VPN-service and finally after beeing aware for more than 20 years that "Big Brother can see you!", start living as i learn! By learning how to use and starting to use PGP = "Pretty Good Privacy" (or another encryption program) and PGP Phone! 

Etiketter: , , , , , , , ,