tisdag, oktober 11, 2011

Trust Democracy

No democracy can function
without the trust of it's people.
Do we trust our institutions of
government and public service?

Ingen demokrati kan fungera
utan medborgarnas förtroende.
Litar vi på våra styrande organ
och service institutioner?