torsdag, april 11, 2013

A Human Rights movement! En MänniskoRättsrörelse!

Följ din dröm!


My dream is a Human/citizens-rightsmovement! Min dröm är en Människo/medborgarrättsrörelse!

Min dröm är en medborgarrättsrörelse, för: sociala/mänskliga rättigheter, socialt engagemang samt normbrytande, social stabilitet, trygghet & tillit till samhället men mot fritt härjande vinstintressen! 

My dream is a citizens-rights movement, working for: social/human-rights, social involvment & breaking down norms, social stability, Social protection and trust in society, but against ravaging interests of profit! 

En medborgarskydds
förening - Citizens Protection Bureau! 
Som även skulle kunna skydda värnlösa medborgare mot illegala aktioner och övergrepp från polisen. Schillerska gymnasiet? Egypten utlämningen? Försvarslösa personer som dödats av polisen och poliserna åtalas inte ens? 
Är du lycklig skatte betalare? 

A - Citizens Protection Bureau! 
That even can protect defenseless citizens against illegal actions and assault from the police.
The "riots in Gothenburg"? The Egypt renditions. Defenseless persons that have been slain by the police, and these policemen aren't even tried in court. 

Are you happy taxpayer? 

American Civil Liberties Union (ACLU): http://www.aclu.org/

I september i fjor åkte jag till New York och talade med Anthony Romero och Dorothy Ehrlich Chefer för ACLU om startandet av en Svensk och så småningom Europeisk medborgarrättsorganisation. Det var givande och jag fick nyttig information. 

In September last year I went to New York and spoke with Anthony Romero och Dorothy Ehrlich Director & DepDir for ACLU about the starting of a Swedish and eventually European Citizens Rights organization. It was rewarding and i got useful information. 

Do you think this is the right way to make our society better? 
Tror du att detta är rätt väg att göra samhället bättre?

Delta gärna! Diskutera! Vill du vara anonym, så skicka ett privat meddelande till mig! 
Participate! Discuss! Do you want anonymity, send a private message to me! 

(And now alas only in Swedish for now). 
Nu bara på Svenska än så länge. 

Många säger att det var bättre förr. 
Var det verkligen det? 
Ingen tv, inget internet, mindre kunskaplig bredd, sämre sjuk och mental
vård, färre rättigheter och fler skyldigheter?

Du kanske menar att allt ska vara som på 70 talet? Det låter bättre för mig. 
Sjysst musik och ett på många sätt bättre samhälle! 

Men: bara två tvkanaler, ingen mobiltelefon/internet och "annorlunda" människor låstes in och lobotomerades kemiskt. 

Kan vi uppnå den sociala jämlikhet, den höga status som vanliga löntagare hade och bygga upp ett socialt skyddsnät liknande eller bättre än det vi hade på 70 talet. Då blir det den bästa tiden hittills. Jag tror att du precis som jag saknar den sociala stabilitet, trygghet och tillit till samhället som fanns då på 70 talet? 
Vad tror du? 
Men idag är det så cyniskt att både samhället och marknaden inte vill att du ska vara trygg, lycklig och harmonisk - för då är du inte lönsam. Dessutom så börjar en person som har sina egna behov uppfyllda att engagera sig i andra människor och börjar protestera och engagera sig politiskt. Tänk på 60 och 70 talets medvetenhetsvåg av socialt engagemang och normbrytande. 

Det var tex feminismen på 60 talet som kämpade för pornografins legalisering och kvinnors rättigheter. 
Om de som tjänar pengar på oss och de som styr oss kan hålla oss i rädsla och otrygghet så kan de styra oss, för då är vi för splittrade för att organisera oss. 
Ett samhälle är ju bara en samling individer.

Vad gäller flera av människans grundläggande behov, så har vi som samhälle gjort våld på individens behov och skapat tabun. Dessa tabun gör att individerna förnekar sig själv och andra vissa av sina grundläggande behov. 
Detta mår folk dåligt av och blir sjuka. 

Go after your dream. No matter how unattainable others think it is.


Etiketter: , , , , , , , , , , , , , ,

2 Comments:

Blogger Robban / Bob said...

Jag ser detta som en slags förening som kombinerar t.ex. Fackföreningsrörelsens, PROs och Motormännens sätt att arbeta.
Ett slags Amnesty och Medborgarrätts Ombud i Sverige som ska skydda alla som vistas i Sverige oberoende av medborgarskapsstaus.

11/4/13 14:35  
Blogger Robban / Bob said...

Gruppnamn/Groupname?
Funderar på att starta en Facebook grupp för att diskutera hur en sån här förening bäst skulle kunna fungera och behöver nu tips på ett bra gruppnamn.
Considering to start a Facebook group to discuss how such an organisation should work and need advice on a catchy group name.

11/4/13 16:06  

Skicka en kommentar

<< Home