onsdag, mars 16, 2005

Förening för den sjättedel av sveriges befolkning
som marginaliseras och ignoreras.

Hej alla.


Från © Robert J Malmö 20050204 ©

Robban J här, jag har arbetat med en grupp arbetslösa fackmedlemmar
som träffats via ett Fackligt Nätverk för Arbetslösa, i Malmö.

Vi arbetar aktivt och parlamentariskt, för att via facket förbättra
situationen för arbetslösa. Vi ville nå ut till alla arbetslösa
fackmedlemmar dels för att väcka en uppmärksamhet och ett intresse
för våra frågor och för vårt arbete, men främst för att engagera och
aktivera alla arbetslösa fackmedlemmar.
Så att arbetslösa fackmedlemmar kan ta en aktiv roll och vara
subjekt snarare än objekt i sina egna liv.

Kom att tänka på uttrycket: "ingen människa är en ö",
minns inte vem som sa det eller i vilket sammanhang.
MEN! I samhällets ögon så är det den arbetslöse och inte
arbetslösheten som är problemet.
Den enskilde individen utpekas och skuldbeläggs, till ingen
nytta för individen eller resten av medborgarna -dvs samhället.
Man skyller på ekonomin, men pengar finns, kolla SCB länkarna längre ner.

En såpass förljugen människosyn är: en förolämpning, hets mot folkgrupp
och en direkt hälsofara, för de ca 1 500 000 medborgare utan anställning,
1,5 miljoner är en sjättedel av sveriges totala befolkning.
Så har jag räknat och så räknar även Lena Askling i Ledarkrönikan i
Aftonbladet Onsdagen den 2/5;"Arbetslöshet - vilken livskvalitet ger det?".
Längst ner i detta meddelande så finns länkar till denna och andra krönikor
av Lena Askling, de belyser olika sidor av problematiken.

Läs dem om ni vill och orkar.
Jag håller inte med om allt, men mycket i krönikorna.

Men hur ska man då hävda rättigheterna för de ca 1 500 000 medborgare
utan anställning? Kanske vi tänker för snävt, kanske facket är fel forum?
Kanske vi bör bilda en "arbetslösas förening" antingen fristående,
för att vara ideologiskt fristående, eller i samarbete med fackförbunden?

Jag är kluven.
Å ena sidan så tycker jag att vi ska verka genom facket, för att kunna dra
nytta av den befintliga organisationen och inte behöva "återuppfinna hjulet".
Å andra sidan så måste man kanske bygga nytt från grunden, för att vara säker
på att man bygger på urberget och inte på sumpmark så att grunden blir rutten.

Jag funderar på om de utan anställning skulle starta en verksamhet,
som arbetar för rättigheterna för medborgaren utan anställning,
tex. direkt underställd TCO & LO, som verkar opinionsbildande,
organiserar och informerar arbetslösa om deras rättigheter.
Idén att starta en förening för den sjättedel av sveriges befolkning som
marginaliseras och ignoreras, är intressant.
Ett mellanting mellan ALLA arbetslösas fack och ett
"PRO" (Pensionärernas Riks Org) för arbetslösa.

För jag tror att denna grupp emellanåt upplever:
"I Have No Mouth and I Must Scream." ung.
"Jag har ingen mun och jag måste skrika", kanske en dystopisk syn.

Min kollega J citerade:
"det finns inget starkare än en idé vars tid är kommen",
kanske är tiden kommen för oss arbetslösa.

Min ursprungliga tanke vara att vi skulle starta en förening tillsammans,
idén var en Arbetslösas förening men jag ville gärna kalla den:
"Medborgar Rätts Byrån/Föreningen" som verkar för arbetslösas medborgerliga
rättigheter, Målet med en Arbetslösas/Medborgar Rätts Förening för mig är:
"Rättvisa, sanning och jämlikhet".
Att stärka situationen för alla de medborgare utan anställning,
som marginaliseras och kränks i dagens samhälle, utan att detta på något som
helst sätt gynnar den enskilde individen eller samhällets övriga medborgare.

Att bekämpa uttalanden som:
"Man måste ju ställa krav på de arbetslösa"
VARFÖR! Som vi tidigare konstaterat: så är det arbetslösheten
som är problemet och inte den arbetslöse.
Den enskilde individen utpekas och skuldbeläggs,
arbetslösa döms till ett "Sisyfos arbete".
Föreningen måste påverka tex: politiker, AMS och fackföreningar m.fl.
att acceptera att Sverige har en massarbetslöshet samt att det inte är den
enskilde arbetslöse som ska ta ansvaret för ett samhälleligt misslyckande.

© Robert J Malmö 20050204 ©

http://www.aftonbladet.se/vss/ledare/story/0,2789,597589,00.html
http://www.aftonbladet.se/vss/ledare/story/0,2789,597979,00.html
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____106341.asp
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____23330.asp
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____83209.asp
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____43872.asp