tisdag, februari 13, 2007

Förening för mänskliga rättigheter i Sverige.

Många finner orättvisor och blir besvikna på fackföreningars verksamhet.

Vad gäller arbetslösas fackliga engagemang så säger en arbetslös kollega:
"inom facket måste tyvärr mycket energi ödslas bara på att hålla våra positioner,
"vi och dom", tyvärr är facket bara en avspegling i mångt och mycket av samhället
i övrigt... inget nytt eller hur? "

Men!
Som Pippi sa: "Tappa inte sugen, världen är full av tappade sugar!".
Kampen går vidare, - upp på barrikaderna.
"Ge oss åter -andan och engagemanget från 1968!!!" - Robban J 2007

Kampen går vidare, med risk för att upprepa mig.

Kanske facket är passé, speciellt nu när många lämnar facket och de som med
Svenska mått mätt, hade det svårt i Sverige innan, nu får det betydligt värre.
Vi bör driva våra frågor som mänskliga rättigheter.
Det torde ha ett större nyhetsvärde, t.ex. rubriker som:
"Alliansen kränker mänskliga rättigheter enligt FN."

För de individer som bor och lever i Sverige, oroar jag mig över: Utbrändhet,
utanförskap, otrygghet och ovisshet om man, när morgondagen kommer har:
Arbete, Mat och Tak över Huvudet. Sverige befinner sig i en medborgarrättslig
kris, där individens lagstadgade grundtrygghet, till och med själva rättssäkerheten
är bristfällig enligt självaste justitiekanslern.

Min ursprungliga tanke var att vi skulle starta en förening tillsammans, ville kalla
den: "Medborgar Rätts Byrån" som verkar för medborgerliga rättigheter.
Att stärka situationen för alla de medborgare som marginaliseras och kränks i
dagens samhälle, utan att detta på något som helst sätt gynnar den enskilde
individen eller samhällets övriga medborgare.

Man kan med vår fackliga erfarenhet, driva verksamheten enligt samma
arbetssätt och principer som fackföreningsrörelsen. MEN! En sådan förening
måste vara partipolitiskt oberoende och även om vi "allierar oss" med t.ex:
Amnesty, SAC, TCO, SACO & LO m.fl. så får en sådan förening inte komma i
en beroende ställning till varken andra organisationer, eller staten/regering/
riksdag, för de kan komma att bli motparter i olika fall.

Så en sådan förening bör finansieras främst med medlemmarnas avgifter,
eventuellt med EU bidrag.

Denna förening kan verka som: en "fackförening för mänskliga rättigheter",
ett Amnesty i Sverige för individer i Sverige, verka som ACLU: American Civil
Liberties Union gör i USA - skyddar individens rättigheter. Som kan verka som
en Ombudsman för de grundläggande medborgerliga och mänskliga rättigheterna,
fristående och obunden till näringslivet, det offentliga, stat och regering.
Drivet och styrt föreningen och dess medlemmar. Till förmån för alla individer,
medlemmar eller ej, till skydd i enlighet med t.ex: förvaltningslagen,
socialtjänstlagen, Sveriges grundlag, Europeiska konventionen om skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt
FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

I många situationer kan en medborgare komma i konflikt med en myndighet och
dess beslut. Då har medborgaren inget annat ställe att överklaga detta till,
än just den myndighet som medborgaren har kommit i konflikt med. Detta är
ett hot mot rättssäkerheten och därmed ett hot mot demokratins grundvalar!
Bifogar några citat som kanske kan vara tänkvärda.

- "Det är kallt i Sverige idag för de arbetslösa" - Robban J 2006
- "En demokrati är inte starkare än dess svagaste medborgare" Robban J 2004
- "Piska utan Morot är enbart en bestraffning" - Robban J 2007

http://www.fajaf.com/lokalt/citat.html


* Individuella rättigheter är inte tillgängliga för demokratiska val;
en majoritet har ingen rätt att rösta bort rättigheter från en minoritet;
Den politiska funktionen av rättigheter är att skydda minoriteter från
övergrepp av majoriteten (och den minsta minoriteten på jorden är individen.)
Ayn Rand.

* De överlägset otaligaste och mest upprörande kränkningar av personlig
frihet och individuella rättigheter genomförs av regeringar...
De större brotten i historien, dom utförda på en större skala, har genomförts
inte av individer eller grupper av individer utan av regeringar som en
medveten politik av dessa myndigheter... med andra ord, av officiella
representanter av regeringar, som agerar i deras officiella ställning.
John Hospers.

* När staten är rädd för människorna, är det frihet.
När människorna är rädda för staten, är det tyranni.
Thomas Paine.

* Staten är vår BETJÄNT, inte vår HERRE!
Thomas Jefferson.

* Politik är konsten att hindra människor från att lägga sig i vad som angår dem.
Paul Valéry.

* Regeringen kan inte göra oss jämlika;
den kan bara erkänna, respektera och skydda oss som jämlika inför lagen.
Clarence Thomas.

* Varje skatte krona som inte används effektivt är som att stjäla från de fattiga.
Gustav Möller, socialminister (s) på 30-talet.

Vad tycker du?

Etiketter: , , ,

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Jag håller med dig, det är dags. Jag ser problemet bara i det att vi, arbetslösa är spridda untan riktig nätverk, skrämda, jagade, tysta eller slås om usla vikariater för att överleva. Skyll på dig sljäv, utslagna, människor från marginalen som vill inte integrega sig, lata, softpotatisar, bidragfuskare det har vi lyssnat på rätt länge. Jag vill protestera, vägrar ta på mig skulden, det är inte mitt problem att det finns inte jobb för alla som vill vara med med gemenskapen, men inte till vilket pris som hällst. Inte på bekostnad av vår planet, trefjärdedelar av mänskligheten, förgiftad luft och vatten, svällt, sjukdomar, miljökatastrofer. Vi borde kräva ansvar för all förstöring och socialltdumpning. Vi måste protestera tillsammans kanske samla underskrifter, sända protestlistor, många och framför allt inte ge upp.

16/2/07 14:46  

Skicka en kommentar

<< Home