söndag, mars 26, 2006

Sex år med aktivitetsgarantin.

I arbetsmarknadsstyrelsens tidningen Arbetsmarknaden, så finns en artikel:
Sex år med aktivitetsgarantin, som visar på arbetsmarknadsstyrelsens syn på
aktivitetsgarantin.

I denna artikel så hävdas det att:
Av de som skrivits in i garantin före utgången av 2004 hade vid observations
periodens slut 39 procent fått ett arbete med eller utan stöd. För de som skrevs
in i garantin under 2000 och som senare fått jobb, tog det i genomsnitt 3,3 år
att få jobb. Det visar en utvärdering som Centrum för arbetsmarknadspolitisk
forskning, CFAO, har gjort. Studien visar att när deltagarna registrerades i
garantin hade de i genomsnitt varit inskrivna vid arbetsförmedlingen i 2,8 år.
Under en sexårsperiod innan man började hade genomsnittsdeltagaren dessutom
varit inskriven ytterligare en eller fler gånger under sammanlagt 1,4 år.
Det visar, enligt rapporten, att deltagarna har rekryterats bland sökande som
inte bara haft svårt att få ett jobb, utan också svårt att behålla ett jobb.

Vad tycker du? Vad har du för erfarenheter?

1 Comments:

Blogger helgonblomma said...

mest negativa erfarenheter av AF ... är själv i AGAn nu, men har fräst till angående deras idiotkurser - det är inte sånt jag behöver, jag HAR utbildning! men saknar erfarenhet :(

//helgonblomma

1/6/06 20:07  

Skicka en kommentar

<< Home