tisdag, juni 13, 2006

Kritiken mot AUC ökar och sprider sig.

I morse kom det fler nyhetsinslag om AUC, på Sveriges Radio P4
Malmöhus , men även på Sveriges Radio P4 Kristianstad .
I dessa nyhetsinslag kritiserade flera deltagare på AUC, den
verksamhet som bedrivs där.

Här kommer nyhetsinslaget om AUC, från
Sveriges Radio P4 Malmöhus och P4 Kristianstad.


MALMÖ. Många arbetslösa är missnöjda med AUC -
arbets- och utvecklingscentren i Malmö.
Kritiken går ut på att man tvingas sitta av tiden där.
Flera arbetslösa menar också att stödet man får på AUC inte
anpassas till vilka kunskaper och förutsättningar man har.

Malmö stad har tillsammans med arbetsförmedlingen och försäk
ringskassan startat AUC där arbetslösa ska kunna få bättre stöd
och service än vad de enskilda myndigheterna kan ge. Insatserna
ska anpassas efter individen.

David Levin kom till AUC en månad efter att ha avslutat en treårig
högskoleutbildning men hans examen i media- och kommunikation
svetenskap brydde man sig inte om på AUC.
- Jag erbjöds praktik på ett kontor och sitta och lägga in fakturor.
Jag har aldrig sysslat med ekonomi tidigare så det var ganska
märkligt, säger David Levin som är inskriven på arbets- och
utvecklingscentret i Malmö.

2006-06-13 P4 Kristianstad .


Många arbetslösa är missnöjda med AUC arbets och utvecklingscen
tren i Malmö. Kritiken går ut på att man tvingas sitta av tiden där.

Och många menar också att stödet man får på AUC inte anpassas
till vilka kunskaper och förutsättningar man har.

Malmö stad har tillsammans med arbetsförmedlingen och försäk
ringskassan startat AUC där man ska kunna ge arbetslösa bättre
stöd och service än vad de enskilda myndigheterna kan ge.
Insatserna ska anpassas efter individen. Men enligt Eir
Seemundsdottir som gått på AUC är verkligheten en helt annan.

- Det kändes inte som om de lyssnade på vad jag sa, säger hon.

David Levin kom till AUC en månad efter att ha avslutat en
treårig högskoleutbildning, men hans examen i medie- och
kommunikationsvetenskap brydde man sig inte om på AUC.

- Praktikplatserna jag erbjöds var inom helt andra områden,
berättar han.

Och trots att AUC lyfter fram de individuella handlingsplanerna
som viktiga för arbetet ger Nima Gholam Ali Pour som är
inskriven på AUC Fosie samma bild.

- Planerna finns i någon låda, men betyder inget alls.

2006-06-13 P4 Malmöhus .