tisdag, februari 04, 2014

Fördelningspolitik är valens viktiga frågor!

Den enskilt viktigaste frågan för mig i valen 2014 är:
Fördelningspolitiken och nya möjligheter/modeller för - arbete, lön och fritid!
2007 så hade jag förmånen att få besöka EU parlamentet i Bryssel och lyssna på en debatt/seminarium om basinkomst/medborgarlön.

De senaste decennierna har politiken uppmuntrat vinstintressena att härja fritt - vilket har lett till att de som arbetar får arbeta för 2 - 3 personer, samtidigt som deras köpkraft är lägre än innan omvälvningen.
Detta har lett till att färre får jobba och komma in i trygghetssystemen som också utarmats och är sämre och osäkrare än de har varit på 50 år!

Så samma politiker som har skapat arbetslösheten talar om ARBETSLINJEN - ALLA ska arbeta, detta blir då ett rent hån mot dom som inte har ett arbete och inte kan få ett jobb!

Arbete är en rättighet, inte en skyldighet!
Om alla hade rätt till ett riktigt arbete, med en högre lön än idag - så skulle dynamiken ändras på arbetsmarknaden. Arbetskraften skulle börja ställa krav på arbetsplatsen, arbetsgivaren, politikerna och samhället - de skulle inte längre vara slavar under rädslan!

En väg att förändra och förstärka alla medborgares situation och position i samhället är en gammal idé som har haft många namn: Basinkomst, Garanterad minimi inkomst och Medborgarlön m.fl.

Om medborgare är garanterade en grundläggande ekonomisk grundtrygghet under hela sin livstid, så är de inte styrda av rädsla för sin framtida försörjning och detta är helt i linje med FN's och EU's deklarationer och konventioner om mänskliga rättigheter!

Så medborgare - i årets val - bevaka din rätt till en trygg anställning och en garanterad ekonomisk trygghet, det är faktiskt din rättighet enligt FN och EU!

Detta tycker jag är den viktigaste frågan i årets val!

Lev väl och var rädda om er!
Kram!
Robban