söndag, juni 29, 2014

Biobränslen ökade 2013!

Det har snackats så mycket skit om biodrivmedel/biobränslen! 
Robert Collin på Aftonbladet och andra "nyttiga" idioter -har spelat oljeindustrin rakt i händerna och orsakat onödiga skador på miljön! 

Om alla som har fordon som är biobränslekompatibla eller kan konverteras till biodrivmedel - hade kört och fortsätter köra på biobränsle/biodrivmedel - så hade utsläppen minskat med 70 - 84%! 

I Malmö kostar en liter E85 från: 8.89 SEK (2014-06-27), 
medan en liter bensin 95 oktan kostar från: 14.43 SEK (2014-06-28) 
- en skillnad på 5.54 SEK - du sparar minst 2 spänn litern! 

"De fem biodrivmedel med högst klimatprestanda och som levererats i störst volymer är:

HVO (hydrerad vegetabilisk olja) från tallolja
Reducerar utsläpp med 89 procent och produceras i Sverige av restprodukter från pappers- och massaindustrin. Finns blandad i diesel till personbilar. 

HVO från slakteriavfall
Reducerar utsläpp med 87 procent och produceras på olika håll i Europa från avfallsfetter. Finns blandad i diesel till personbilar. 

Biogas från avfallsslam
Reducerar utsläpp med 73 procent och, produceras lokalt i Sverige från avfallslammet i lokala reningsverk. Används i biogasbilar eller biogasbussar. 

Etanol från sockerrör
Reducerar utsläpp med 70 procent. Produceras i Sydamerika och har hög miljönytta trots den långa transportsträckan och ingen regnskog har skövlats för att producera den. Används i etanolfordon (som råvara för E85) och etanolbussar samt finns blandad i bensin till personbilar. 

Etanol från spannmål [2]
Reducerar utsläpp med 65 procent, produceras i Europa från europeiska grödor. Används i etanolfordon (som råvara för E85), finns i bensin till personbilar. 

Reduktionen av växthusgasutsläpp som redovisas för ovan nämnda, topp fem biodrivmedel, tas fram genom att jämföra biodrivmedlens livscykelutsläpp med livscykelutsläppen för bensin och diesel. Utsläppsminskningen för biodrivmedlet är alltså den klimatnytta som det utgör jämfört med om du hade kört på bensin eller diesel. 

http://www.mynewsdesk.com/se/statens_energimyndighet__stem/pressreleases/biodiesel-fraan-skog-och-avfall-oekade-kraftigt-2013-1007779?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=Alert&utm_content