onsdag, mars 23, 2005

Människohandel och tvångsarbete!

Har fått många bra och intressanta meddelanden och vill bara säga:
Kära kollegor! Stort tack för bra inlägg i debatten!

Hoppas att det är OK att jag publicerar dessa på bloggen.

Stort tack kollega "T" för texten här nedan:
Provocerande och bra!
He-he, förgyller min gråa dag på meningslöshetsfabriken...

-----------------

Hej Robban!

Gratulerar till en mycket väl strukturerad redovisning.

Ganska intressant text från den tjocka "blåa" (lag) boken.

Den som ...med användande av olaga tvång eller vilseledande,
med utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller med någon annat
sådant otillbörligt medel rekryterar ...eller vidtar någon annan sådan
åtgärd med en person, och därigenom tar kontroll över personen,
i syfte att personen skall...utnyttjas i...tvångsarbete eller annat
sådant tvångstillstånd... eller på annat sätt utnyttjas i en situation
som innebär nödläge för den utsatte, döms för människohandel
till fängelse i lägst två och högst tio år.

Detsamma gäller den som i sådan syfte som anges i första stycket.
1. till annan för över kontrollen över en person, eller

2. från annan tar emot kontrollen över en person....

Kind regards: T