tisdag, april 12, 2005

Det finns inget starkare, än en IDÉ vars tid är kommen!

Nån månad sen sa kollegan J:
"Det finns inget starkare än en idé vars tid är kommen",
kanske är tiden kommen för oss arbetslösa.

Igår Måndagen den 11/4 mötte jag en grupp ifrån SALO Skåne .
Lokalavdelningen av en ny landsorganisation, vars namn kom att bli:
SVERIGES ANSTÄLLNINGSLÖSAS LANDSORGANISATION
SALO. Den 25 januari 2005 genomfördes SALO:s första offentliga möte
på Stadsbiblioteket i Norrköping.
Jag tycker att detta är ett sunt initiativ, funderar själv på att bli medlem.

För något år sedan så tänkte jag att:
Kanske vi bör bilda en "arbetslösas förening" antingen fristående,
för att vara ideologiskt fristående, eller i samarbete med fackförbunden?

Jag är kluven.
Å ena sidan så tycker jag att vi ska verka genom facket, för att kunna dra
nytta av den befintliga organisationen och inte behöva "återuppfinna hjulet".
Å andra sidan så måste man kanske bygga nytt från grunden, för att vara säker
på att man bygger på urberget och inte på sumpmark så att grunden blir rutten.

Jag funderar på om de utan anställning skulle starta en verksamhet,som arbetar
för rättigheterna för medborgaren utan anställning, som verkar opinionsbildande,
organiserar och informerar arbetslösa om deras rättigheter.
Idén att starta en förening för den sjättedel av sveriges befolkning som
marginaliseras och ignoreras, är intressant.

Nu finns SALO, ska informera mig och sedan er mer om denna organisation.