tisdag, april 05, 2005

Free at last!
( Updated/Uppdaterad )

I hope that Dr. Martin Luther King, Jr, wouldn´t mind me using a few frases from
his famous: "I Have A Dream" speech, that he delivered on the steps at the
Lincoln Memorial in Washington D.C. on August 28, 1963, to describe my feelings.
Because i do feel free!

Hoppas att
Martin Luther King inte hade misstyckt att jag använder ett par fraser
från hans kända tal för att uttrycka mina känslor, jag känner mig fri!


Picture taken April 1 2004 in Malmo. . . . -- . This is me riding a recumbent bike.

I feel free, because i am no longer being forced to attend to an exceptionally
pointless activity, just because i'm unemployed. It made me and my peers/
colleagues: Mentally and physically ill! I had sleeping problems and was
irritable and vendictive. We call "LnT" the Factory of pointlessness/
meaninglessness/futility or Kindergarten/Daycare Center for Adults.

Now i sleep normally and feel fairly content.

But even though I'm free: I care for my colleagues, who are still imprisoned.
So the battle for just and equal treatment continues, the evil people won't get
"off the hook" that easily, 5-10 years imprisonment and a huge liability payment,
paid to all those unemployed, who's human rights have been violated, seems fair!

Jag känner mig fri, för att jag har sluppit ifrån MeningslöshetsFabriken eller
Vuxendagiset som vi deltagare också har kallat "LnT" för,
( Observera felstavningen är avsiktlig! )!

Nu sover jag bra igen och känner mig efter omständigheterna hyfsat nöjd

Men även om Jag är fri, så tänker jag på kollegorna som ännu är fångade.
Så kampen för rättvis och jämlik behandling fortsätter, de onda personerna ska
inte få komma undan, 5-10 års fängelse och ett rejält skadestånd till dom vars
mänskliga rättigheter har blivit kränkta, verkar rimligt.

There might be hidden agendas and may come acts of reprisal.
But i'm hoping there won't come acts of reprisal.

Kanhända att "LnT" eller ArbetsFörvandlingen utsätter mig för repressalier,
förhoppningsvis inte.

Here a few frases from Dr. Martin Luther King, Jr's: "I Have A Dream" speech

When we let freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet,
from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of
God's children, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual,
"Free at last! free at last! thank God Almighty, we are free at last!"

( Updated/Uppdaterad 2005.04.07 )

My mail adress.


My mail adress, use pen and paper and
write it down, you cant click the picture,
I use this to avoid a lot of SPAM.

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Men är på L&T går livet vidare zombietakt. Och en av chefssossarna i Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige kallade igår aktivitetsgarantin för "en stor framgång, inte bara för malmö utan även för dess medborgare."

Nils

6/4/05 09:44  

Skicka en kommentar

<< Home