tisdag, oktober 18, 2005

USAs arbetslöshet hög.

I tidningen Computer Sweden så fanns en intressant artikel i Fredags.
Jag har återgivit denna artikel med en kommentar här, OBS Jag har inte korrigerat stavningen.
-------
USAs arbetslöshet hög
Computer Sweden Debatt 2005-10-14 03:00
Talet om superlåg amerikansk arbetslöshet är en myt.
Precis som den svenska arbetslösheten är det statistik på hög nivå.
Jan Kallberg reder ut siffrorna.

Den superlåga amerikanska arbetslösheten är en myt.
I åratal har en amerikansk arbetslöshet på 3–5 procent visats upp i Sverige som ett
exempel hur man kan uppnå extremt låg arbetslöshet med friare företagande. Det är en
sanning med modifikation. Den amerikanska arbetslösheten är inte som den svenska,
men bra nära. För det första mäter statistiken de som registrerar sig för arbetslöshet i
syfte att få ut arbetslöshetsersättning. För detta krävs att man har legalt permanent
uppehållstillstånd, vilket de som utgör den stora bufferten i amerikansk arbetsmarknad
för säsong-industrier som bygge och jordbruk, de illegala invandrarna, inte har.
15–20 miljoner illegala immigranter syns inte i statistiken och de är de
som har den högsta arbetslösheten.

I Sverige är den verkliga arbetslösheten runt 15–20 procent om vi lägger ihop
öppen arbetslöshet, arbetsmarknadspolitiska åtgärder, förtidspensionerade och
långtidssjukskrivna som skulle kunna återvända till arbetsmarknaden.
Den amerikanska arbetslösheten ligger inte långt efter.

I maj 2005 var den officiella arbetslöshetssiffran 5,1 procent.
Amerikanska Ams säger att om man lägger till dem som har daglönearbete och andra
hopsnickrade försörjningar och är underutnyttjade genom att arbeta på ett underbetalt
deltidsjobb fast de kan jobba heltid så hamnar arbetslösheten på 8,9 procent.
Fortfarande har vi inte lagt till de illegala invandrarna som utgör snart en tiondel av
arbetskraft men med en fjärdedel utan sysselsättning.
Det skulle driva upp statistiken till närmare 12 procent.

Faktorer som gör att USA redovisar många i arbete påverkas även att
pensionssystemet som gör att den som inte spar han inget har, den statliga pensionen är
marginell, och det tvingar ut ett stort antal äldre som inte sparat tillräckligt att ta arbete
i huvudsak handeln fast de normalt sett borde vara pensionärer.

En viktig faktor är lägsta lagstadgade lön, som är 39 kronor i timmen medan vissa
stater som Ohio med undantag är så lågt nere som 21 kronor i timmen. Det går inte
att leva på. Det leder till att folk tvingas ta arbeten som aldrig normalt sett
skulle utföras. Bristen på skyddsnät gör att folk tvingas ta ett arbete som är så dåligt
betalt att människor näppeligen kan försörja sig, vilket är mer en allmosa än arbete.

De låga lönerna för outbildad arbetskraft leder till att monotona arbeten inte
automatiseras. Japan har 320 industrirobotar på 10 000 industriarbetare, USA har 63.
Allt detta driver upp sysselsättningen på papperet. Fortfarande gäller att en amerikansk
lågkonjunktur ännu inte blivit så dålig som en socialdemokratisk högkonjunktur, men
arbetslösheten är inte långt efter den svenska i verkliga tal.
Talet om en superlåg amerikansk arbetslöshet är en myt.
Precis som den svenska arbetslösheten är det statistiskt kuliss-måleri i den högre skolan.
Jan Kallberg

Kommentar:
Tre saker som är inte i de officiella siffrorna 2005-10-14 09:06
Tre saker som är inte i de officiella siffrorna är :
1) folk som inte längre letar efter arbete
2) folk som har varit arbestlösa längre än 6 månader
3) folk som arbetar 2 eller 3 jobb räknas 2 eller tre gånger i statistiken
(försök du där att leva på bara ett job med timlön under 60 kr/t i USA)
- Kommer snart även till sverig

Computer Sweden

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

Entertaining blog here. You are bookmarked ;-)

I have a hosting site/blog.
Plenty of great hosting facilities.

Definitely worth a visit.

18/10/05 08:39  
Anonymous Anonym said...

VeriSign acquires news aggregator Moreover Technologies for $30 million
Internet services company VeriSign Inc. said Monday it has acquired news aggregator Moreover Technologies Inc.
Reading and writing are only parts of author to understand.

18/10/05 08:51  

Skicka en kommentar

<< Home