onsdag, november 09, 2005

Arbetslösa driver sina egna frågor och projekt.
© Robert Jacob, Malmö 2005.10.06 ©

(Denna post/detta inlägg, publicerade jag först tisdagen, den 18:e oktober, 2005.
Men kommer att flytta den överst och uppdatera den löpande. )


Den som inte arbetar, har inte valt det själv!
Det är arbetslösheten som är problemet och inte den arbetslöse.

Jag anser att ett stort problem är:
Myndigheter och media talar om den arbetslöse,
till den arbetslöse, men alldrig MED den arbetslöse.

Som kollegan Håkan har sagt:
I samhälls strukturen diskrimineras arbetslösa och underordnas arbetstagare.
Varför får arbetslösa inte komma tilltals när det gäller att utveckla
arbetsmarknadspolitiken? Arbetslösas erfarenheter och kompetens tas
inte på allvar och representeras inte hos myndigheterna.

Ni som har följt min blogg / läst de andra inläggen / posterna,
har kanske undrat: "men vad vill han göra ÅT det då?".
Bl.a. så startar jag nu ett projekt, vars grundidé finns här under.

© Robert Jacob, Malmö 2005.10.06 ©
Det saknas en remissinstans för arbetslösa,
arbetslösa kan inte uttala sig i sina egna frågor.

Projektet ska stärka projektdeltagaren, ge den verktyg för att: förbättra sin
situation och position i samhället samt ta en aktiv roll och vara subjekt snarare
än objekt i sitt eget liv. Den arbetslöse individen, ska under ett år tillsammans
med andra individer bilda en sammansvetsad grupp, som gemensamt
definierar och uppnår sitt gemensamma mål. Vi skapar en verksamhet som
fritt och öppet tillvaratar arbetslösas kompetens och idéer, så att de arbetslösa
själva kan förbättra sin situation och position, samt finna nya vägar till en
meningsfull sysselsättning.

Första delmålet är att förbättra vilkoren för arbetslösa och säkra att arbetslösas
rättigheter respekteras och att arbetslösa behandlas på ett lagenligt sätt av
myndigheter och institutioner. Med lagen som verktyg ska gruppen under det
första året uppnå rättssäkerhet och en formaliserad mätbar funktion, genom att
verka som remissinstans och referensgrupp till myndigheter och institutioner
för att tillvarata arbetslösas rättigheter.


© Robert Jacob, Malmö 2005.10.06 ©

* En demokrati är inte starkare än dess svagaste medborgare. - Robert Jacob.

* Individuella rättigheter är inte tillgängliga för demokratiska val; en majoritet har
ingen rätt att rösta bort rättigheter från en minoritet; Den politiska funktionen av
rättigheter är att skydda minoriteter från övergrepp av majoriteten (och den minsta
minoriteten på jorden är individen.)

* En minoritet kan ha rätt, en majoritet har alltid fel. - Henrik Ibsen.

Flera har undrat över dessa citat: Jag tror själv på en Demokrati enligt t.ex. FNs &
EUs Konvention om Mänskliga rättigheter, men ser samtidigt demokratins brister.

T.ex. så har jag själv stått på SKTFs förbundsmöte inför ca. 240 fackligt
förtroendevalda MED anställning och försökt förklara att vi 12 fackligt
förtroendevalda UTAN anställning, hade rätt, de 240 hade fel.
Frågan det gällde var om vi arbetslösa själva skulle få bilda klubb styrelse,
så som våra kollegor MED anställning får, det fick vi inte.

1 Comments:

Blogger Roberto Iza Valdes said...

Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

4/11/05 01:15  

Skicka en kommentar

<< Home