söndag, september 25, 2016

Sjukersättningen gick med vinst - Försäkrings Kassan hetsar, jagar och sätter sjuka på gatan efter rent godtycke!

Den här "reklamen" stinker - på så många sätt! Jag funderar på att anmäla FörsäkringsKassan!)(Mer om det längre ner)! 


http://www.expressen.se/debatt/ingen-vill-ga-hemma-hellre-an-att-jobba/


I en artikel från 2009 - beskrivs att sjukförsäkringen går med vinst! Var hamnar pengarna? 

http://www.expressen.se/debatt/johan-ehrenberg-och-sten-ljunggren-myt-att-sjukskrivna-kostar-for-mycket

Sjukförsäkringssystemet har gått 70 miljarder plus på sex år. Trots det tror många att de sänkta ersättningarna beror på att staten måste spara.

"Just nu debatteras sjukförsäkringssystemet intensivt. Men vad som knappt framgår i debatten är att systemet efter år 2002 gått med kraftiga överskott varje år, förutom 2009. Sedan 2003 har 694 miljarder kronor betalats in genom sjukförsäkringsavgifterna, som är en del av arbetsgivaravgifterna. Under samma period har enbart 626 miljarder kronor betalats ut, i form av sjukförsäkringsersättning och förtidspension/sjuk- och aktivitetsersättning. Inbetalningarna har alltså överstigit utbetalningarna med runt 70 miljarder kronor.
Det här måste vara överraskande siffror för den som tror att de sämre ersättningarna till sjuka handlar om att staten måste "spara". Men systemet är gjort som alla andra försäkringar. Solidariskt betalar man när man är frisk, för att få ersättning vid sjukdom.

Genom den borgerliga alliansregeringen har dock hela försäkringsidén vänts upp och ner. Det är en del i ett systemskifte. Det gamla sättet att se på sjukförsäkringen, som vi hade fram till regeringsskiftet 2006, innebar att vi löntagare betalar in en avgift för att försäkra oss mot eventuell sjukdom. Drabbas vi av sjukdom så får vi en hygglig ersättning även under sjukdomen, förutsatt att denna sjukdom kan intygas av läkare. Sjuka betraktas som sjuka och får - efter kontroll av läkare - ut sin sjukersättning.
Det nya borgerliga synen på sjukförsäkringar innebär att sjuka betraktas som bidragsberoende individer. Det är inte längre den sjuka och hennes läkare som avgör om hon är sjuk eller inte. Nu är det en bidragsgivande myndighet, försäkringskassan, som beslutar. Det är som om ditt försäkringsbolag skulle kontakta dig när dit hus brunnit ner och för det första ifrågasätta om det verkligen brunnit (trots att brandkåren bevisligen varit och släckt) och för det andra vänligt berätta för dig att de inte vill ge dig din inbetalade försäkring fullt ut för att du inte ska bli "bidragsberoende".
Men hur kan man få igenom en sådan vantolkning av ett försäkringssystem som går med överskott? Det handlar om vilken berättelse alliansregeringen fått spridd genom medierna. Den nya regeringen har helt enkelt varit riktigt framgångsrik med att sälja sin berättelse.
Den nya regeringens berättelse är:
Tidigare var det så att om en sjukskriven skaffade sig en sommarstuga och en hund, ansåg försäkringskassan att han/hon nog inte skulle klara av detta och samtidigt jobba. Därför blev han/hon fortsatt sjukskriven eller förtidspensionerad. Nu är det så att om en sjukskriven skaffar sig sommarstuga och hund, så är det ett tydligt tecken på att han/hon kan gå tillbaka till jobbet. Alltså blir han/hon utförsäkrad.

Det är en berättelse som likt råttan-i-pizzan har många varianter. Men tänk lite! Hur många av de 298 000 som var sjukskrivna år 2002 (toppen för sjukskrivningar) skaffade sig under sjukskrivningen torp och hund? Det finns ingen statistik, bara påståenden.
Bland i dag drygt 200 000 sjukskrivna går det säkert att hitta några hundra som missbrukar systemet, eller som blir bidragsnarkomaner. Det är sorgligt och kanske finns det sätt att minska denna siffra. Men dessa ska ställas mot de 50 000 som i hela sitt liv betalat en försäkringspremie (sjukförsäkringsavgiften) och som nu blir utförsäkrade.
"Utförsäkrad" är ju också en märklig term. Om andra försäkringsbolag gjorde så här... Säg att du ringer vid vattenskada och får svaret att du är "utförsäkrad". Inte skulle du betala försäkringsavgiften nästa gång? Men en löntagare betalar automatiskt sjukförsäkringen. Det finns inget sätt att smita, enda gången avgiften försvinner är om man blir... sjuk.

Den borgerliga regeringen har via våra medier lyckats förvandla ett gemensamt försäkringssystem, där våra inbetalningar vida överskridit utbetalningarna, till ett bidragssystem för mindre lyckligt lottade.
Det är en märklig propagandaseger. Alla som sprider den riskerar nämligen att drabbas av den. För de journalister och redaktörer som okritiskt spridit myten riskerar också att en dag bli sjuka - förlåt, bidragsberoende.

JOHAN EHRENBERG,

52, är journalist och debattör samt vd för ETC.
STEN LJUNGGREN,
58, är lektor i företagsekonomi vid Uppsala universitet.Jag har personligen varit sjukskriven för kronisk smärta och depression sedan 2002. Försäkringskassans nya kampanj utgår ifrån att den som är sjuk inte vill tillhöra "laget Sverige", skriver sjukskrivna Jonna Garphult.

Försäkringskassan har i veckan tapetserat det offentliga rummet med reklam om ”laget Sverige”. Vi är många som reagerat på reklamen, och ifrågasätter det rimliga i att Försäkringskassan ägnar sig åt detta.
Jag har personligen varit sjukskriven för kronisk smärta och depression sedan 2002. Jag har varit utförsäkrad två gånger. Jag ansökte i augusti 2015 om återinträde i sjukförsäkringen och fick efter ett halvårs (!) handläggning beskedet att Försäkringskassan inte längre beviljar mig sjukpenning alls. Detta trots att bedömningar från läkare, psykolog, psykiatriker, terapeut, sjukgymnast och arbetsterapeut visar att min arbetsförmåga är noll.
Jag har sedan augusti 2015 levt helt utan ersättning och ska snart upp med mitt ärende i Förvaltningsrätten.
Inte för att jag inte vill arbeta. Inte för att jag inte vill tillhöra ”laget Sverige”. Inte för att jag fuskar. Utan för att jag är för sjuk för att arbeta.
En institution som Försäkringskassan ska för det första inte lägga resurser på reklam som inte är rent informativ. Visst finns det rimlighet i att man till exempel har en kampanj när hemsidan är ny, reglerna för föräldrapenning förändras eller hur man gör för att få information på sitt hemspråk. Men en kampanj med sloganen "alla behövs i laget Sverige"? Smaka på det. Vad säger Försäkringskassan egentligen med det?


Att de tycker det är rimligt att gå ut med en sådan kampanj tyder ju bara på att de utgår ifrån att den som är sjuk inte vill tillhöra "laget Sverige". På vilka grunder?
Av alla de sjuka jag haft kontakt med genom åren finns det inte en enda personsom inte hellre skulle jobba och "göra rätt för sig". Ingen vill stå utanför samhället. Ingen vill vara till last. Ingen vill gå hemma hellre än att jobba.
Att Försäkringskassan känner behovet att upplysa oss sjuka om att vi borde jobba i stället för att vara sjuka eller fuska är så nedvärderande och skamligt!
Deras text stämmer inte heller. De påstår att "vi frågar efter vilken arbetsförmåga du har, inte hur sjuk du är". Lyssna bara på det stora antalet gravida som trots sängliggande med foglossning och skyhögt blodtryck får höra "graviditet är inte en sjukdom".
Även när Försäkringskassan ställt frågan om arbetsförmåga, och fått intygat från otaliga instanser att den är noll, så frågar de vidare ändå efter diagnoser och sjukdom och menar sedan att det finns en fast tidsperiod för hur länge man är sjuk i olika sjukdomar och får vara sjukskriven. Alltså sjukdomen är vägledande, inte arbetsförmågan.
Och att arbetsförmågan är fastställd till noll av flertalet experter med mångårig utbildning och erfarenhet, det kan sedan helt köras över av en enskild handläggare, helt utan den för sjukdomen relevanta kompetensen.


Försäkringskassan har en enorm makt över enskilda personers liv. Personer som är oerhört utsatta. Personer som gör vad de kan för att få livet att gå någorlunda ihop. Personer som mår riktigt dåligt av att möta gigantiska reklampelare ute på stan med budskapet att de fuskar, eller i alla fall inte gör vad de kan för "laget Sverige". Det här är inte rimligt, och inte värdigt en svensk myndighet. Ingen människa kommer mirakulöst bli friskare på grund av Försäkringskassans kampanj.
Försäkringskassan ska hjälpa, inte stjälpa.


Jonna Garphult"

 -  -  -  -  -  -  - 

Är hetsjakten på sjuka är äntligen över? 


http://www.expressen.se/debatt/hetsjakten-pa-sjuka-ar-antligen-over/

"Att Vänsterpartiet ihop med regeringen nu ser till att ta bort stupstocken är en väldigt stor sak som kommer att förbättra livet för hårt drabbade medmänniskor.
Vi är stolta för det, skriver Wiwi-Anne Johansson (V).

Snart kommer det inte längre att stå en rad sjuka kvinnor på torget med halsen instucken i en stupstock. För du har väl sett dem?
Sedan den förra regeringen införde det nya sjukförsäkringssystemet år 2008 har mer än 86 000 personer utförsäkrats, de flesta av dem kvinnor. Ofta arbetade kvinnorna i den nedskurna välfärden och fick slitigare arbetspass, blev mer stressade, fick färre arbetskamrater och sämre arbetsvillkor när verksamheten i vård, skola och omsorg slimmades, välfärdsvinsterna ökade och skatterna skulle sänkas.
Sedan blev många kvinnor sjuka och därefter straffade för att de blev sjuka genom att deras möjlighet att betala hyra och mat togs bort. De fick höra att deras sjukdom skulle botas genom inkomstbortfall. De skulle rycka upp sig och jobba sig friska. Konsulter kallades in för att få bukt med ”översjukskrivningarna”.
Den borgerliga regeringen slog sig också länge för bröstet för att man skulle lyckas sänka sjuktalen med den nya sjukförsäkringen. Men siffrorna är numera uppe i samma nivå som innan reformen infördes. Under tiden har det utspelats tragedier i människors liv på grund av den bortre gränsen i sjukförsäkringen. Förutom att de sjuka var sjuka och fick leva i ekonomisk misär blev de också misstänkliggjorda.

Begrepp som överutnyttjande och fusk blev allt vanligare i debatten och när de upprepats tillräckligt många gånger togs det så småningom som en sanning att detta var de stora problemen. Allt större resurser sattes in i jakten på det förmodade fusket – med klena resultat.
Att Vänsterpartiet ihop med regeringen nu ser till att ta bort stupstocken är en väldigt stor sak som kommer att förbättra livet för hårt drabbade medmänniskor. Vi är stolta för det.
Det är dags att återupprätta förtroendet och robustheten i sjukförsäkringen och Vänsterpartiet välkomnar avskaffandet av stupstocken som ett viktigt led i detta. De kollektiva försäkringarna finansieras gemensamt och ska vara en garant för trygghet. Ingen ska utförsäkras bara för att en viss tid har förflutit. Sjukpenning ska man få tills man har återfått arbetsförmågan.
Men såret som gått upp av alliansens hänsynslösa politik har också påmint oss alla om kopplingarna mellan sjukdom och fattigdom på ett sätt många av oss trodde att vi hade lämnat långt bakom oss.

Ytterst är ju sjukskrivningarna ett uttryck för maktförhållandena i det svenska arbetslivet och i samhället i stort. Utan en arbetarrörelse som på allvar hävdar sig gentemot arbetsgivarna så försämras villkoren inte bara för dem som är utsatta i systemet i dag, utan för oss allihop. Nu och framöver är det inte bara i den offentliga sektorn som nedskärningarna sker, utan även i den privata. Det kommer inte bara att vara arbetare som drabbas heller, utan tjänstemän också. Inte bara kvinnor i äldreomsorgen och på akuten kommer att få springa fortare, utan ingenjörer och försäkringstjänstemän också.Personalstyrkan på jobben krymper, arbetsbelastningen ökar, arbetsdagarna blir längre. De osäkra anställningarna ökar. Utanför väntar hög arbetslöshet som en inte vill hamna i och det gör också att många redan har accepterat villkor som på sikt kan göra oss sjuka.
Känns det igen?
Det är dags att genomskåda borgerlighetens tal om att människor blir friska av att bli hårdare pressade för den blå synvilla det verkligen är. Och glädjas åt att en riktigt bra sak har hänt – stupstocken är borta och den ska aldrig komma tillbaka.

Wiwi-Anne Johansson
Sjukförsäkringspolitisk talesperson (V)