tisdag, april 12, 2005

Att leva i fruktan, är att inte leva alls!

Blev påmind ikväll ( i serien "Desperate Housewives" av alla ställen ),
om ett bra citat:

Att leva i fruktan, är att inte leva alls!

Ett annat bra citat kommer från fillmen "Hours".
( I detta fall handlar citatet om tvång ). Rollfiguren som ska föreställa
författarinnan Virginia Woolf ( väl spelad av Nicole Kidman ) säger:

Det är min rätt.
Det är varje människas rätt.
Den mest oansenliga patient har rätt att
få säga något om det hon ordineras.


Tvånget mot t.ex.: de arbetslösa är direkta brott mot
Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna ,
FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna,
samt Svensk grundlag.

Vi måste bekämpa uttalanden som:
"Man måste ju ställa krav på de arbetslösa...... : " -VARFÖR?
Som vi tidigare konstaterat: så är det arbetslösheten som är
problemet och inte den arbetslöse. Den enskilde individen
utpekas och skuldbeläggs, arbetslösa döms till ett "Sisyfos arbete".


Rättvisa, Sanning och Jämlikhet låter kanske som fånigt stora ord.
Men jag är en Svensk medborgare, för tillfället utan anställning, som är trött
på att få mina grundläggande medborgerliga/mänskliga rättigheter kränkta!

Följande ska vara den värde grund som Sveriges demokrati vilar på,
tycker du att följande formulering överensstämmer med verkligheten?

All offentlig makt i Sverige utgår från folket.
Den offentliga makten utövas under lagarna.
Den offentliga makten skall utövas med respekt
för alla människors lika värde och för den
enskilda människans frihet och värdighet.


Detta kommer från nån annanstans:

”Frihet, demokrati, respekt för mänskliga rättigheter
och grundläggande friheter samt lagens efterföljd”

----------

Följande har jag från Jon Wemans Artikel i papperstidningen Arbetaren, 7/05

Patric Hägglund, AMS-ekonom som utvärderat Aktivitetsgarantin.
"Deltagande i Aktivitetsgarantin förmår inte öka deltagarens
chanser att få ett arbete utan [anställnings]stöd.", finner han.

Bättre har det gått med de subventionerade arbetena.
Men framförallt tror Hägglund att "det potentiella ’hotet’ om
Aktivitetsgarantin skulle kunna [orsaka ett] högre utflöde till arbete
bland icke-deltagarna", eftersom "arbetslösa föredrar arbete framför
ett arbetsmarknadspolitiskt program". Med andra ord är själva
poängen med åtgärden dess "avskräckande inverkan".

Som Hägglund avslutningsvis formulerar det:
"programmets största förtjänst ligger i just risken att placeras där".

Åtgärderna är till för att hetsa och skrämma människor.
– Anledningen till att ingen protesterar är rädsla, ....

Man blir ifrågasatt för minsta lilla snedsteg.
Hela tiden går man och tänker "vad kan de göra mot mig nu?".
Tar de socialbidraget förlorar man lägenheten och ens obetalda
räkningar går till kronofogden och man får betalningsanmärkning,
även om man sedan skulle överklaga och få rätt.

----------

Detta blev kanske tungt och tråkigt?
Jag har fått ett email från en: PerInge A.... ,
som jag INTE vet vem det är, han skriver bl.a.:

" Humoristisk, skriver du om dig.
Nä, snarare en urtråkig, rigid tjatgubbe. "

Det jag har valt att skriva om här på bloggen, är inte lättsamt, inte roligt.
Men jag är såpass naiv, att jag tycker att det är viktigt.

Visst blir jag ( och evt du ), gladare av att läsa och skriva om:
Solsken, kattungar, röda stugor med vita knutar, bad och lemonad m.m.
Men...............