tisdag, maj 03, 2005

Är Facket och A-Kassan passé?

Polaren Lelle berättade en gång:
Om en bekant vars dotter hade tagit "Studielån" på Banken istället för på CSN.
Då slapp hon de restriktioner som statliga CSN - Centrala Studiestöds Nämnden
lägger på de studerande som tar Studielån via CSN.

När hon tog "Studielån" på Banken, så kunde hon arbeta hur mycket hon ville och
räntan är dessutom avdragsgill, detta är inte fallet med Studielån via statliga CSN.
Så hon tjänar alltså pengar på att ta "Studielån" på Banken istället för på CSN.

Med detta i åtanke, så frågar jag mig:
Vad gör Facket och A-Kassan för sina Arbetande och arbetslösa medlemmar?

Är en arbetande och/eller arbetslös medborgare bättre representerad och
skyddad av privata vinstdrivande intressen?

Jag säger inte att så är fallet, men vi behöver ställa några "obekväma" frågor!

Jag vill själv tro på: ideologiskt drivna, demokratiskt styrda, intresseföreningar
som drivs av dess medlemmar och för dess medlemmar, t.ex. facket, vars grundidé
var sund, men jag upplever att facket har kommit väldigt långt ifrån sin grundidé.

Det viktigaste för mig ideologiskt, är att medborgarnas grundläggande rättigheter
respekteras och att lagens andemening följs. I flera frågor så ligger jag ideologiskt
till vänster om den politik som den socialdemokratiska regeringen bedriver nu!
Trots detta, ställer jag mig kritisk till facket och dagens så kallade "arbetarrörelse".

A-Kassan, "arbetarrörelsen" och Facket behöver en spark i arslet!
De är inte starkare än det förtroende som dess medlemmar hyser för dem!
A-Kassan och Facket behöver förvalta sitt "förtroende-kapital" väl.

Om en folkrörelse INTE är ideologiskt driven, demokratiskt styrd -som drivs av
dess medlemmar och för dess medlemmar, där ALLA medlemmar bereds plats
så att de kan vara med och bestämma folkrörelsens inriktning och verksamhet.

Då är det ingen folkrörelse, som kollegan J sa: "Då är det ett försäkringsbolag".

---------

Om en person betalar till A-kassan som kallas för en "inkomstbortfallsförsäkring"
i decennier och sedan den dagen då han/hon blir arbetslös. Så får han/hon INTE
ut en spänn från den A-kassa till vilket medlemmen i A-kassan betalt in pengar i
hela sitt arbetsverksamma liv. Varför då betala till A-kassan?

Hur kommer det sig att A-kassan som benämts: "inkomstbortfallsförsäkring",
nu kallas för "Omställnings försäkring"? Omställning till vadå och från vadå?
Har villkoren och reglerna för A-kassan ändrats? I så fall av vem och varför?
Med vilket lagligt stöd är i så fall villkoren och reglerna för A-kassan ändrade?

Om jag har en försäkring hos ett privat vinstdrivande försäkringsbolag, då har jag
enligt lagen ett bättre skydd som kund. Om ett försäkringsbolag vägrar att betala
ut premien, när det som jag har försäkrat mig emot infaller, då kan jag anmäla
försäkringsbolaget. Om jag är missnöjd med ett försäkringsbolag, då kan jag byta
när jag vill! Kan jag det med A-kassan?

Som kund har jag skydd av lagen, har jag det som medborgare?

Vad gör facken för sina sina Arbetande och arbetslösa medlemmar?
Jag har själv varit aktiv i facket i lite över ett år.

De flesta som jag har talat med (fram för allt arbetslösa), anser att facket INTE
gör något för dem. När jag då frågar dem varför de då ger facket minst tretusen
kronor om året, så svarar de: det vet jag inte.

Kanske hade vi sparat pengar och fått bättre representation/stöd om vi
arbetande och/eller arbetslösa medborgare valt att representeras och skyddas
av privata vinstdrivande intressen: en slags "Ombudsman AB".
Då har vi som kunder skydd av lagen, om "Ombudsman AB", inte lyckas förhandla
fram det som vi har betalt för, så kräver vi pengarna tillbaka.

En liknelse:
Många är med i Hyresgästsföreningen, för det "ska man vara", "annars vet man
inte hur höga hyrorna blir". MEN, under de senaste 20 åren så har lönen för en
låginkomsttagare ökat med max 50%, medan hyrorna har ökat med 300%.
Slutsats: boendet har blivit mycket dyrare, så vilken nytta gör då Hyresgästs-
föreningen och om de inte gör någon nytta, varför då ge dem våra pengar?

( fortsättning följer )............

1 Comments:

Anonymous Rurik said...

Läste ditt inlägg "Är Facket och A-Kassan passé?".
Finner det mkt intressant och tankeväckande. Vi är många som undrat vad facket gör för sina medlemmar och inte minst för dem som är arbetslösa.
Den "hjälp" jag själv fick av mitt fack när jag blev arbetslös bestod i att man sa åt mig: "Du får väl jobba svart"...

Rurik

5/5/05 14:34  

Skicka en kommentar

<< Home