måndag, september 05, 2005

I huvudet på en "Arbetsförmedlare"?

ST är fackförbundet som organiserar handläggare på arbetsförmedlingen,
vad som tidigare kallades för "Arbetsförmedlare".
ST beskriver sig själv så här: "ST är fackförbundet för oss som valt att arbeta på
statens och medborgarnas uppdrag." "ST är partipolitiskt obundet.".
STs medlemstidning har en artikel: Alltid mycket jobb på arbetsförmedlingen.

Där säger en handläggare på arbetsförmedlingen:
"aktivitetsgarantin delvis fungerar som en slasktratt. –Vi borde satsa hårdare i
början så att inte så många hamnar inom garantin. Men vi har för mycket att göra.
En arbetssökande får i vissa fall bara träffa sin handläggare ett par gånger per år. "

Några andra artiklar i ST Press:
Personalen tror på Ams trots allt, Ständigt ifrågasatt,
Bort med karensen i a-kassan, Arbetsförmedlare kan åtalas för tjänstefel,
REPORTAGE: Arbetslöshet, Långsam förbättring av arbetsmarknaden,
Deltidsarbetslösa missgynnas, Revisionskritik om Ams lämnad till riksdagen,
En ny brutalitet, Dåliga kontrollrutiner hos arbetsförmedlingen,
Ams "köpte ut" anställd, Reglerna som styr den arbetslöses liv,
Fler arbetslösa anmäls till a-kassan,
Ifrågasatt a-kassa drabbar medlemsgrupper olika.