fredag, augusti 12, 2005

Historiskt guldregn och Arbetslösheten har ökat!

I Sveriges Radio P4 - Radio Malmöhus, så meddelades idag följande:

2005-08-12 11:16:00
Arbetslösheten har ökat i Skåne

Antalet arbetslösa i Skåne har ökat i år jämfört med förra året.
Runt 38 000 personer i Skåne är öppet arbetslösa i år och det är en
ökning med 600 personer jämfört med i fjol.
Länsarbetsnämnden ser ändå positivt på framtiden eftersom antalet
nyanmälda platser ökat och varslen har minskat sedan förra året.

Samtidigt meddelar tidningen Arbetaren i en artikel av Jon Weman om ett:

Historiskt guldregn över svenska kapitalister

Aldrig förr i den svenska kapitalismens historia har det gått så bra för storföretagen. Rekordrapporterna duggar just nu tätt och landets rikaste familjer badar i vinster.
Men avskedandena i industrin fortsätter.

Vinsterna rusar i höjden för en rad svenska storföretag. Ericsson ökar sina världsmarknadsandelar, och kvartalsrapporten från den 21 juli visade en vinst
på 10,5 miljarder under årets första sex månader. Volvo har hittills i år tjänat
5,3 miljarder, meddelade man 26 juli, medan SEB en dag senare kunde glädjas
över en miljard i vinst varje månad - bankens bästa resultat någonsin i historien.
Allra störst vinst gör dock Astra-Zeneca - som dock numera räknas som brittiskt
- med 1,75 miljarder dollar eller ungefär 13 miljarder i svenska kronor.

( Förkortad av mig, vill du läsa hela artikeln, följ länken här ovan ).

- Det här är ett historiskt rekord. Om man ser till alla börsnoterade företags
sammanlagda vinster är prognosen att de i år blir i storleksordningen 520
miljarder, vilket slår den tidigare toppen från 2000 då de var 435 miljarder.
Justerat för inflationen har vinsterna aldrig någonsin tidigare legat på så höga
nivåer. De stora, exportinriktade företagen har gått allra bäst. Det som ligger
bakom är bland annat ett hårt arbete med rationaliseringar, säger Björn Wilke,
journalist på Dagens Industri, till Arbetaren.

520 miljarder är något mer än vad samtliga svenska kommuner och landsting
spenderade under förra året.

Även aktieutdelningarna blir utan motstycke: 80 miljarder hittills i år, eller ung-
efär lika mycket som lagts på all offentlig sjuk- och hälsovård under samma tid.
Det motsvarar en ökning med 45 procent jämfört med fjolåret och 10 procent
mer än under samma period 2001.

Sveriges rikaste familjer befinner sig just nu i ett ”guldregn”, konstaterar
Dagens Industri den 8 augusti; släkterna Olsson (Stena AB), Ax:son Johnsson,
Douglas och Wallenius Kleberg plockade under årets första månader tillsammans
ut 593 miljoner ur sina privata bolag. Dan Sten Olsson ensam belönade sig själv
med 134 miljoner.

Inte desto mindre kunde Aftonbladet den 2 februari i en sammanställning visa att
Sveriges 30 största företag, med sammanlagda vinster som redan förra året låg
på 150 miljarder, planerar att skära bort åtminstone 7000 jobb under det här året.

Det enda större bolag som avviker från vinsttrenden är Telia-Sonera, vars vinst
väntas minska från 5,5 miljarder till blygsamma 3 miljarder i år. De annonserade
å andra sidan i samband med sin halvårsrapport nya drastiska nedskärningar
omfattande omkring 3000 jobb.

( Förkortad av mig, vill du läsa hela artikeln, följ länken här ovan ).

Under de senaste 15 åren har produktiviteten - mätt som producerat värde per
arbetstimme - i svenska företag ökat med i genomsnitt 2,3 procent om året,
bättre än i USA (2,1procent), Japan (2,1) och EU:s genomsnitt (2,0). Samtidigt
ökade arbetarlönerna i den svenska tillverkningsindustrin bara med 1 procent
per år i genomsnitt.

Johan Ehrenberg och Sten Ljunggren konstaterade i en analys 2004 att svenska
industriarbetarlöner under samma period konstant sjönk i förhållande till de i
övriga OECD-länder - från att ha varit 10 procent högre än genomsnittet till att
bli vad de beräknar till 40 procent lägre. Även den svenska bolagsskatten är
mycket låg i en internationell jämförelse.

Under de senaste 20 åren har vinsternas andel av den svenska produktionen
sammantaget ökat från 22 procent till 37 procent, påpekar Ehrenberg och
Ljunggren vidare. Samtidigt föll investeringarnas andel av BNP från 20 procent
till 16 procent. De ökade vinsterna användes istället till främst lyxkonsumtion
och spekulation på aktie- och finansmarknaderna.

JON WEMAN

------------------

Så jag frågar åter igen: Är du lycklig skattebetalare?
Lever du i den bästa av världar, i det goda folkhemmet?
Eller???