måndag, maj 23, 2005

Jobb & Militant feminism?

Mycket att göra denna veckan, så bloggen blir lite tunn ett par dar.

Några klipp ur mediabruset.
Såg/hörde själv delar av SVT:s dokumentär: ”Könskriget” och tycker att
den är viktig. Hur ska vi kunna uppnå jämlikhet mellan könen om militanta
feminister (finns både Kvinnor OCH Män) sprider hatisk propaganda mot män?
Då blir denna "Feminism" ett hinder för Rättvisa och Jämlikhet!

Naturligtvis ska alla människor ha samma skyldigheter och rättigheter!
Att kalla kampen för jämlikhet mellan könen för feminism eller Kvinnokamp
blir fel. Kvinnor OCH Män, måste kämpa gemensamt och tillsammans för:
Rättvisa, Sanning och Jämlikhet för och mellan: Kvinnor OCH Män.
Samt tillsammans uppfostra Jämlika Kvinnor OCH Män.

Jag anser själv att kvinnors och mäns könsroller är ett socialt arv,
INTE ett genetiskt arv. . Tänker skriva mer om detta snart.

---------

Långtidssjukskrivna startar egna företag

08:11 | måndag 23 maj 2005 (Ekonomiekot)
Många långtidssjukskrivna har tröttnat på att stå utanför den vanliga
arbetsmarknaden och startar i stället egna företag. Det är en tydlig trend att
människor gör comeback i arbetslivet genom att bli företagare.

05:30 | måndag 21 mars 2005 (P3 Front)
För att förbättra statistiken såg arbetsförmedlingen i Luleå till att fem arbetslösa
civilingenjörer efter avslutad arbetsmarknadsutbildning erbjöds jobb bara en
vecka, just den vecka då man skulle mäta hur många som fått jobb efter kursen.

05:30 | måndag 23 maj 2005 (Front i P3)
Allt fler unga fullföljer inte gymnasiet. Tre av tio 20-åringar har inte gått ut
gymnasiet. Det är en ökning med 50 procent sedan början av 90-talet.
Det visar statistik från Skolverket.

05:28 | tisdag 29 mars 2005 (Ekot)
För att möta den ökade öppna arbetslösheten vill regeringen i år skapa fler
Ams-utbildningar, en utgift på 150 miljoner kronor, enligt Ekots källor.
Samtidigt får regeringens budgetförslag kritik från samarbetspartierna
som anser att mer måste göras.

Konjunkturtoppen kan vara passerad

12:40 | onsdag 23 mars 2005 (Ekot)
Tillväxten i produktionen och exporten i den svenska industrin har tappat fart
den senaste tiden och ser ut att fortsätta på den vägen ett tag till. Det gör att
antalet jobb i industriföretagen kommer fortsätta att minska.

17:29 | måndag 21 mars 2005 (Ekot)
Statsminister Göran Persson anser att det är mediernas granskning av
socialdemokraterna som ligger bakom partiets dåliga opinionssiffror. Det säger
Persson med anledning av att moderaterna i en opinionsmätning har gått om
socialdemokraterna och nu är Sveriges största parti.

Könskriget, Roks och militanta feminister.
Måndagen den 23 maj (P1-morgon)
I SVT:s program ”Könskriget” beskrivs Roks, Riksorganisationen för kvinno
jourer och tjejjourer i Sverige, som ett forum för militanta feminister och som
fått ett orimligt stort inflytande på regeringens politik i jämställdhetsfrågor.

Lördag 21 maj 2005 (Ekot)
Gäst i Ekots Lördagsintervju 21 maj var arbetslivsminister Hans Karlsson.
Nu sjunker farten i svensk ekonomi igen - har regeringen missat chansen att
knäcka arbetslösheten?

Arbetslösa förlorare i moderat budget
www.svt.se/texttv/ INRIKES Publicerad 22 maj

Den som är arbetslös i ett år är den största förloraren i moderaternas
budgetförslag. Det visar en studie som Föreningssparbanken gjort för Rapport.
Ungefär 1.200 kr/månad förlorar den långtidsarbetslöse. -Vi vet att då ökar
ansträngningarna man gör för att skaffa ett nytt jobb, säger m:s ekonomiske
talesman Mikael Odenberg. De flesta som arbetar kommer dock att tjäna på
det moderata budgetförslaget, som går ut på att sänka inkomst- skatterna
samtidigt som man sänker ersättningen för arbetslösa, sjuka och föräldralediga.
Läs mer på svt.se/nyheter