måndag, juli 18, 2005

Altruismens död och den kritiska massan.
Critical Mass and the Death of the altruism.

(Bara lite kort nu, kommer att utveckla denna post mer).

För nån vecka sedan berättade polaren Kent att han lyssnat på
(Sveriges Radios), P1, där hade han hört en mycket intressant intervju.
En professor hade sagt att detta är "Egoismens tidevarv".

Efter att Kent och jag diskuterat ett tag så konstaterade Kent:
"Altruismen är död" och jag är nog tyvärr benägen att hålla med honom!

Altruism enligt Nationalencyklopedin:
altruism (nybildning, i anslutning till lat. a´lter 'annan', på fr. autrui 'för andra
människor', 'för nästan'), osjälviskhet, att vilja och behandla någon annan (mänsklig)
varelse än en själv väl, utan avsikt att därigenom gagna sitt eget intresse.
altruism , i biologin: uppträdande eller handlingssätt varigenom en individ gynnar en annan individ på sin egen bekostnad.
altruism ['æltruizgm] subst. oegennytta, altruism.
altruis´t subst. ~en ~er ORDLED: al-tru-ist-en • person som handlar efter
altruismens principer {MOTS. egoist}

Vännen Nettan och jag satt och diskuterade här om dan.
Hon var förundrad över att de utan anställning inte organiserade sig.
På 30-talet organiserade de arbetslösa sig: protesterade och demonstrerade.
Sedan konstaterade vi: det är kanske därför som arbetslösa
sätts i vuxendagis, så att de inte ska kunna organisera sig.

De styrande är säkert rädda för att:
Den kritiska massan, uppnår den kritiska massan och gör revolution.

Vad tror du?