tisdag, maj 31, 2005

Vägen till framgång: La slutligen till tracker & räknare.

Så då har jag slutligen lagt till tracker & räknare.
Det tänkte jag eg. göra från början men..........

På den nya aktiviteten (det nya "vuxendagiset"), lufsar tillvaron vidare.

En dag förra veckan så hade vi ämnet "hälsa", vilket gick ut på att vi fick ta del
av handledarens åsikter kring hälsa. Vilket jag personligen fann mindre givande
än "hälsoartiklarna" och larmrapporterna i kvällstidningarna och dess bilagor.

Idag fick jag tillfälle att se Kjell Enhagers "Jag AB", för tredje gången.
Den är klart sevärd, det handlar om tillämpad psykologi angående motivation.
Allt enligt teorierna om "Kognitiv betéende terapi", senaste populärpsykologin.
Det blir ganska mycket "Dr Phil" över det hela. Men jag tror att det kan funka.

Enhagers metod går i stora drag ut på att man ska identifiera vad man:
Vill (Mål), Gör (Metod) och hur man ska Vara (Motivation) för att
programmera sig till ett betéende som gör att man får det man vill ha.

Lite citat ur: “Jag AB”!
Frågor man bör ställa till sig själv:
• Vad vill jag säga om mig själv om 1 eller 3 år?
• Vilka känslor vill jag ha om 1 eller 3 år?
• Vill jag sluta med något jag gör idag? (ex: vara så pessimistisk när det
gäller mina egna förmågor)
• Vill jag börja med något? (ex: öka min självbild/självkänsla)
• Vilket tillstånd vill jag ha? (ex: jag vill vara harmonisk)
• Vilket tillstånd vill jag inte ha? (ex: tomheten jag känner vill jag få bort)
• Vad är mitt pluskonto? (ex: träffa mina vänner är definitivt på mitt pluskonto)
• Vilka är mina rädslor och svagheter? (ex: branta rulltrappor)
• Vad ska jag göra i de situationer där rädslorna/svagheterna kan övervinnas?
(ex: våga stå och tala inför en folksamling utan att bli svimfärdig, yr, m.m...)

Målplanering
• VAD vill jag göra?
• NÄR vill jag börja?
• HUR ska jag gå tillväga?

Planeringen ska vara: konkret, positiv, tidsbestämd och mätbar!

Fler citat från filmen:
• När jag går och lägger mig på kvällen ska jag tänka “i morgon ska jag må bra!”
• Fråga andra (men även mig själv) “vad har varit ROLIGT idag?”
• Vad vill jag att andra ska säga om mig om 100 år?
• Man ska ge för att ge - inte ge för att få!
• Våga hantera mina egna rädslor!
• Det räcker inte att SÄGA positiva saker till sig själv,
jag måste även KÄNNA att jag menar det jag säger!
• Vad har jag för mål? Fråga “varför?” eller “vad innebär det?” efter varje svar!
• Jag vill inte veta vad jag INTE vill - utan VAD jag vill!
• Jag MÅSTE vara motiverad för att kunna börja eller sluta med något!
• Jag MÅSTE inte - jag VÄLJER! (ex: jag MÅSTE inte jobba, jag VILL ha lön!)
• Istället för att se hur ostädat det är, tänk på hur det ser ut när det är nystädat
- då kommer energin och då gör man det!
• BELÖNA MIG SJÄLV när jag gjort något jag är glad och/eller stolt över!

Även en Mia, som har en blogg som heter:
Mias navelskådning har sett och skrivit om denna film.

Här är samma princip enligt Dr. Phil McGraw, hinner inte översätt den nu.

Seven Steps to Reaching Your Goals

Successfully executing any personal strategic plan for change requires that
as you develop your plan, you effectively incorporate these seven steps for
attaining each and every goal.

1. Express your goal in terms of specific events or behaviors.
For a dream to become a goal, it has to be specifically defined in terms of
operations, meaning what will be done. When a goal is broken down into steps,
it can be managed and pursued much more directly. "Being happy," for example,
is neither an event nor a behavior. When you set out to identify a goal, define
what you want in clear and specific terms.

2. Express your goal in terms that can be measured.
How else will you be able to determine your level of progress, or even know
when you have successfully arrived where you wanted to be? For instance,
how much money do you aspire to make?

3. Assign a timeline to your goal.
Once you have determined precisely what it is you want, you must decide on
a timeframe for having it. The deadline you've created fosters a sense of urgency
or purpose, which in turn will serve as an important motivator, and prevent
inertia or procrastination. ( procrastinate = skjuta upp saker )

4. Choose a goal you can control.
Unlike dreams, which allow you to fantasize about events over which you have
no control, goals have to do with aspects of your existence that you control and
can therefore manipulate. In identifying your goal, strive for what you can create,
not for what you can't.

5. Plan and program a strategy that will get you to your goal.
Pursuing a goal seriously requires that you realistically assess the obstacles and
resources involved, and that you create a strategy for navigating that reality.
Willpower is unreliable, fickle fuel because it is based on your emotions.
Your environment, your schedule and your accountability must be programmed
in such a way that all three support you — long after an emotional high is gone.
Life is full of temptations and opportunities to fail. Those temptations and
opportunities compete with your more constructive and task-oriented behavior.
Without programming, you will find it much harder to stay the course.

6. Define your goal in terms of steps.
Major life changes don't just happen; they happen one step at a time.
Steady progress, through well-chosen, realistic, interval steps,
produces results in the end. Know what those steps are before you set out.

7. Create accountability for your progress toward your goal.
Without accountability, people are apt to con themselves. If you know precisely
what you want, when you want it — and there are real consequences for not
doing the assigned work — you are much more likely to continue in your pursuit
of your goal. Find someone in your circle of family or friends to whom you can
be accountable. Make periodic reports on your progress.

Tycker ni att det är samma princip eller grundidé?